Förklaringsmodell för återkallelse

 
Till: Wunderhecke. Kft.
(adress: 8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66. Hungary,
e-post: info.mirakelhacken@gmail.com)
Jag, undertecknad, härmed förklara att jag övar / utövar min ångerrätt / uppsägning / rätt till försäljning av följande produkter eller kontraktet för tillhandahållande av följande tjänster:
...................................................................................................................................................... ................................................
Avtalsdatum / tidpunkt för mottagande: ..................................................................
Namn på konsument (er): .............................................................................................
Konsumentadress (er): .............................................................................................
Vänligen returnera inköpspriset till följande bankkontonummer (fyll i om du vill returnera köpeskillingen med banköverföring):
...................................................................................................................................................... ....................................
Underskrift av konsument (er): (enbart på deklaration på papper)
.............................................................................................

best free web page software