Sekretesspolicy

Datahanteringsnamn och kontaktuppgifter
Namn på den registeransvarige: Wunderhecke Kft. (Därefter Data Management)
Adressen till den registeransvarige är 8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66:e
E-postadressen till regulatorn: info.mirakelhacken@gmail.com
Datashanterarens telefonnummer: 0043/699 10 7007 10
Den rättsliga bakgrunden, rättslig grund, syftet med datahantering av webbplatsen, omfattningen av de personuppgifter som behandlas och varaktigheten av datahanteringen
Så här använder du cookies
Vad är en kaka?
Datahanteraren använder cookies (cookies) när du besöker webbplatsen. Kakan är ett typsnitt och nummer informationspaket som vår sida skickar till din webbläsare för att spara vissa inställningar, underlätta användningen av vår webbplats och bidra till att samla in någon relevant statistisk information om våra besökare. Kakor innehåller inte personlig information och är inte lämpliga för individuell användarautentisering. Cookies innehåller ofta en unik identifierare - en hemlig, slumpmässigt genererad telefonlinje - som din enhet lagrar. Vissa kakor avbryts efter att webbplatsen är stängd och vissa kommer att lagras under en längre tid på din dator.
Den rättsliga bakgrunden och rättsliga grunden för cookies:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och elektroniska handelstjänster och informationstjänster relaterade till informationssamhällets tjänster (CVIII. är bestämmelser i lagen. Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. I enlighet med § 5.1 a.
De viktigaste egenskaperna hos cookies som används av webbplatsen:
Cookies som är absolut nödvändiga för att fungera: Dessa cookies är avgörande för användningen av webbplatsen och tillåter dig att använda de grundläggande funktionerna på webbplatsen. I avsaknad av dessa kommer många funktioner på webbplatsen inte att vara tillgängliga för dig. Cookies av denna typ är begränsade till sessionens varaktighet.
Cookies för att förbättra användarupplevelse: Dessa cookies samlar in information om användarens webbplatsanvändning, till exempel de oftast besökta sidorna eller felmeddelandet från webbplatsen. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar besökaren, det vill säga de arbetar med generisk, anonym information. Uppgifterna från dessa används för att förbättra webbplatsens prestanda. Cookies av denna typ är begränsade till sessionens varaktighet.
Om du inte accepterar cookies kommer vissa funktioner inte att vara tillgängliga för dig. För mer information om att ta bort cookies, se länkarna nedan:
Datahantering för beställning och fakturering
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och Act C of 2000 om redovisning (officiella tidningen). Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. I enlighet med paragraf 5 punkt 1 a, ditt samtycke och, om du avbryter ditt bidrag, Infotv. 6 § 5 ai lagen om datakontrollanten uppfyller den lagstadgade skyldigheten i redovisningslagen.
Syftet med datahantering är:
Utfärda en faktura som överensstämmer med lagen och uppfyllandet av skyldigheten att hålla bokföring. Bokföringslagen. Enligt bolagsaktens artikel 169.1-2 i aktiebolagslagen måste företagen direkt och indirekt upprätthålla en bokföringsbokföring.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
De utfärdade fakturorna anges i bolagsordningen. I enlighet med artikel 169.2 i åtta år från fakturadatumet. Observera att om du återkallar ditt samtycke till utgivandet av ditt konto är Data Manager Infotv. (6) (5) (a) har han / hon rätt att behålla sin personuppgifter under utfärdandet av fakturan under 8 år.
Datahantering relaterad till frakt
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av information och informationsfrihet. (Infotv.) Föreskrifter. Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. I enlighet med § 5.1 a.
Syftet med datahantering är:
I fråga om godstransport är syftet med datahanteringen att leverera de varor som beställts till dig enligt dina behov, med hjälp av vår kontraktspartner.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
Datahanteraren hanterar uppgifterna under varaktigheten av leveransen av de beställda varorna.
Datahantering för nyhetsbrev
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och lagen XLVIII av 2008 om de grundläggande villkoren och begränsningarna för kommersiell reklamaktivitet. Lag (BRT). Rapporterats. Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. Artikel 5.1 a och artikel 3 6 (1) - (2) i ditt avtal.
Syftet med datahantering är:
Syftet med datahantering är att bekanta sig med de senaste och bästa erbjudandena och erbjudanden. Observera att vi i nyhetsbrevet lägger annonser, inte bara för datahanteraren, men även för andra företagsföreningar, men vi skickar inte vidare dina personuppgifter till dem.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
Innan samtycke från den berörda personen återkallas.
Datahantering för att skicka och visa personliga annonser
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och lagen XLVIII av 2008 om de grundläggande villkoren och begränsningarna för kommersiell reklamaktivitet. Lag (BRT). Rapporterats. Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. Artikel 5.1 a och artikel 3 6 (1) - (2) i ditt avtal.
Syftet med datahantering är:
Syftet med att hantera uppgifter är att leverera bästa i igazdó dina behov och preferenser, personliga rekommendationer för dig.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
Till dess samtycke återkallas.
Datahantering i samband med registrering
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och lag V 2013 på civillagen (CC). Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. I enlighet med § 5.1 a.
Syftet med datahantering är:
lagra data som anges under registreringen av Data Manager kan ge bekväm service (t.ex.. informationen berörda inte lämnas igen en annan gång för köp)
Räckvidd för hanterad data:
Under Controller hanterar datahantering för ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, produkten köpte och inköpsdatumet egenskaper.
Datalagringens varaktighet:
Till dess samtycke återkallas.


Ytterligare datahantering
Om den registeransvarige har för avsikt att genomföra ytterligare datahantering ger det informeras i förväg om de relevanta omständigheter i datahantering (datahantering och rättsliga bakgrunden av den rättsliga grunden, i syfte att datahantering, omfattningen av de uppgifter som behandlas, hur länge datahantering).
Vi informerar dig om att datakontrollörens lagstadgade skriftliga förfrågningar om data måste vara uppfyllda av datahanteraren. Datahanteraren ansvarar för att överföra data till Infotv. föra ett register (vilken myndighet, vilka personuppgifter om vilken rättslig grund, när den överförs till Data Manager) i enlighet med punkt (3), som ger information om innehållet i begäran av den registeransvarige, utom när lagen utesluter informations - § 15 (2).
Ytterligare datahantering
Om datakontrollören önskar utföra ytterligare databehandling ska han / hon tillhandahålla förhandsinformation om de relevanta omständigheterna i datahanteringen (rättslig bakgrund och rättslig grund för datahantering, syftet med datahantering, omfattning av behandlade data, varaktighet av datahantering).
Vi informerar dig om att datakontrollörens lagstadgade skriftliga förfrågningar om data måste vara uppfyllda av datahanteraren. Datahanteraren ansvarar för att överföra data till Infotv. (2) - 3 § aktiebolagslagen som registrerar (vilken myndighet, vilka personuppgifter, på vilken rättslig grund när den registeransvarige har överförts), vars innehåll datakontrollören tillhandahåller vid förfrågan, såvida inte hans / hennes uppgifter utesluts enligt lag.
Användningen av dataprocessorer och deras aktiviteter relaterade till datahantering
Behandling av personuppgifter
Namn på dataprocessorn: Wunderhecke Kft.
Kontaktuppgifter för dataprocessorn: Telefonnummer: 0043/699 10 7007 10,
  E-postadress: info.mirakelhacken@gmail.com
Dataprocessorn utför personuppgifter under ett skriftligt kontrakt med datahanteraren. Du är inte behörig att få tillgång till personlig information.
Databehandlingsverksamhet relaterad till godstransport
Dataprocessorns namn: PMP EXPRESS
Dataprocessorns placering: 4028 Debrecen, Attila tér 3.
Dataprocessorns telefonnummer: +36 52 310-184, +36 20 500 50 20
E-post till dataprocessorn: info@pmpexpress.hu
Dataprocessorn deltar i leveransen av de beställda varorna enligt ett skriftligt avtal med Data Manager. Därefter kan databehandlaren hantera köparens namn, adress och telefonnummer under varaktigheten av leveransen av de beställda varorna och radera sedan omedelbart.
Datasäkerhetsåtgärder
Den Data Management förklarar att det har lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande, utplåning eller förstöring, liksom oavsiktlig förstörelse och skador, samt bli otillgänglig till följd av förändringar i den teknik som används mot.
Rättigheter som du har i datahantering
Inom ramen för datahanteringen har du rätt att
• Rätten till information,
• Rätten att rätta till data,
• rätten att radera data,
• rätten att blockera data,
• Rätten att protestera.
Du kan begära information från datakontrollanten angående hanteringen av dina personuppgifter inom datahanteringsperioden. Data på kortast tid från inlämnandet av ansökan, dock senast inom 25 dagar skriftligen och vara begriplig informera dig om hanterade data, datahantering syfte, rättslig grund, varaktighet och - om överföringen av data skedde - om vem och i vilket syfte mottagna eller mottagna data.
Du kan begära datahanteraren att korrigera dina personuppgifter inom din databehandlingstid. Din förfrågan kommer att behandlas av datakontrollanten inom 15 dagar.
Du har möjlighet att begära radering av dina personuppgifter, som Data Manager slutför inom 15 dagar. Den ångerrätt inte sträcker sig till Data Manager när så krävs enligt lag för att lagra mer data, eller i fallet om någon av Infotv. I enlighet med paragraf 6 punkt 5 har datakontrollanten rätt att fortsätta hantera personuppgifter (t.ex. fakturering).
Du kan begära att datakontrollern låser ut personuppgifter om en permanent borttagning av data skulle skada den registrerades legitima intressen. Personuppgifter som är så låsta kan bara hanteras så länge som syftet med att utesluta personuppgifter är utesluten.
Du kan göra invändningar mot hanteringen av din personliga information,
• Vid hantering eller behövs överföring av personuppgifter endast vid fullgöra en rättslig förpliktelse som den registeransvarige eller registeransvarig, uppgiftsinför eller berättigade intressen hos en tredje part, med undantag tvångsvård och Infotv. Artikel 6.5
• Om användningen eller överföringen av personuppgifter görs för direkt företagsförvärv, avhämtning eller vetenskaplig forskning utan ditt samtycke.
Controller av protest så snart som möjligt efter det att ansökan lämnats in, men kommer att undersöka, inom 15 dagar, för att besluta om fördelarna med frågan och informera dig skriftligen om sitt beslut. Om den registeransvarige inte uppfyller begäran om rättelse, blockering eller radering berörda berättar de faktiska och rättsliga skäl för att avslå ansökan om rättelse, blockering eller radera en ansökan elektroniskt, inom 25 dagar efter mottagandet av den skriftliga begäran eller samtycke.
Botemedel
Om du tror att Controller brutit något, lagstadgade bestämmelser om databehandling eller underlåtit att uppfylla en begäran från den nationella dataskydds och informationsfrihet myndigheten kan inleda granskningsförfarandet för att eliminera olagliga datahantering underförstådda (postadress: 1530. Budapest, Pf. 5, e- post: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Observera också att även i händelse av brott mot lagbestämmelser om databehandling, eller om den registeransvarige har misslyckats med att uppfylla begäran, kan du gå till domstol mot Data Manager.
Logga in i dataskyddsregistret
Infotv. , Datakontrollern måste registrera viss datahanteringsdata i dataskyddsregistret.
Ändra sekretesspolicyen
Datakontrollanten förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. När du har tillämpat den här webbplatsen godkänner du den modifierade sekretesspolicyen.

how to make your own website