bootstrap buttons
Mobirise
Leverans sker fr.o.m. mars till november.
Leveransen utförs av DHL. Du får alltid information om exakta dagen.
Inbetaling: banköverföring till det i fakturan angivet kontonumret..
Ange alltid ditt kundnummer.
Bytesrätt och återköpsgaranti i 14 dagar.
Återbetalning sker i efterhand till bankkkonto.
All eventuell reklamation ska ske skriftligt.
Reklamation efter 14 dagar granskas enligt de bestämmelser som rör detta.
Om varan är felaktig vid leveranstillfället byter vi den kostnadsfritt.
Den speciella garantin är valid för 8 år.
Vi följer Personuppgiftslagen (PUL) och säljer inte till några uppgifter om våra kunder.
Alla de här icke-berörda frågan gäller Distansförsäljningslagen.
Alla våra priser, fraktkostnadspriser är bruttopriser d.v.s. inkluderar moms och eventuella kostnader som tillagda enligt EU:s föreskrifter.
Du godtar de köpvillkor när Du lämnar/skickar Din beställning.
Wunderhecke GMBH : HU-22906485
8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66.  Telefon: 0043/699/10700710 Mailadress: info.mirakelhacken@gmail.com
Wunderhecke Kft

H- 8394 Alsópáhok,
055/2/A

Contacts

Email: info.mirakelhacken@gmail.com
Phone: 0043/699/10700710
/Vi har engelsktalande kundservice/


The WonderHedge® Group in Austria, Hungary, Great Britain, Germany, Denmark, Sweden